Kasy fiskalne, drukarki fiskalne | Warszawa Łódź Poznań TECHKAS
zamknij

Szybki kontakt

Warszawa Wola
tel. 22 490 91 66

Warszawa Mokotów
tel. 22 490 91 67

Łódź
tel. 42 209 50 33

Poznań
tel. 61 678 51 22

Zapraszamy pn-pt 9:00-17:00

Katalog produktów
Koszyk jest pusty
Rzetelna Firma

Nasi partnerzy

Słownik pojęć - Kasy fiskalne

Fiskalizacja

Jednokrotna operacja inicjująca pracę modułu fiskalnego kasy fiskalnej. Proces wiąże się z wpisaniem do modułu fiskalnego NIP'u użytkownika. Czynność zakończona jest wydrukowaniem przez kasę pierwszego raportu dobowego.

Zgodnie z obowiązującym prawem, czynność fiskalizacji może być wykonywana tylko przez serwisanta posiadającego stosowne uprawnienia, wydawane przez producenta kasy fiskalnej. Fakt wykonania fiskalizacji odnotowywany jest w książce serwisowej kasy i zgłaszany do właściwego Urzędu Skarbowego w terminie do 7 dni.

Numer ewidencyjny

Numer, który nadaje Urząd Skarbowy po zarejestrowaniu kasy fiskalnej. Numer ten powinien być wpisany w książce serwisowej kasy oraz umieszczony w sposób czytelny i trwały na obudowie kasy.

Przegląd techniczny kasy rejestrującej

Obowiązkowy przegląd techniczny wykonuje serwisant na wniosek podatnika w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia. Przegląd taki powinien być wykonany nie rzadziej niż co 2 lata. Przegląd taki obejmuje sprawdzenie:

  1. stanu plomb na obudowie kasy, a w przypadku kas bez programu aplikacyjnego (drukarek fiskalnych) – również stanu plomb na module fiskalnym kasy, oraz zgodności ich z zapisem w książce kasy i dokumentacją związaną z wykonywa- nym serwisem kasy;
  2. stanu obudowy kasy;
  3. czytelności dokumentów fiskalnych drukowanych przez kasę;
  4. programu pracy kasy i programu archiwizującego, jego wersji co do zgodności z zapisami w książce kasy i dokumenta- cją związaną z wykonywanym serwisem kasy;
  5. poprawności działania kasy, w szczególności w zakresie emisji dokumentów fiskalnych; 
  6. poprawności działania wyświetlacza klienta;
  7. stanu pamięci fiskalnej i modułu fiskalnego kasy co do zgodności z dokumentacją związaną z wykonywanym serwisem kasy;
  8. stanu technicznego akumulatorów lub baterii wewnętrznego zasilania kasy.

Obowiązkowy przegląd techniczny kasy obejmuje również:

  1. wpis jego wyniku do książki kasy; 
  2. dołączenie do książki kasy zaleceń pokontrolnych oraz kopii dokumentu potwierdzającego wykonanie przeglądu tech- nicznego, w szczególności kopii faktury.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013r. w sprawie kas rejestrujących.

Książka kasy fiskalnej

Książka, którą otrzymujemy wraz z kasą. Dokumentuje ona wszelkie czynności związane z fiskalizacją kasy, zmianami miejsc instalacji, naprawami, przeglądami itp. Książka kasy rejestrującej musi znajdować się w miejscu prowadzenia sprzedaży.

Kasa rezerwowa

Jest to kasa zapasowa. W przypadku jej braku w sytacji awaryjnej jesteśmy zmuszeni do zaprzestania sprzedaży.