Comarch ERP Optima moduł Kasa/Bank

od 0,01  netto (0,01  brutto)

Comarch ERP Optima moduł Kasa/Bank, prowadzenie dowolnej ilości kas i rachunków bankowych również w walutach obcych.

Funkcjonalności modułu Optima Kasa/Bank:

 • prowadzenie dowolnej ilości kas i rachunków bankowych również w walutach obcych;
 • definiowanie dowolnych form płatności;
 • rozliczenia dokumentów w różnych walutach, przy czym jeden z tych dokumentów musi być wystawiony w PLN, a drugi w walucie obcej;
 • automatyczne tworzenie różnic kursowych podczas rozliczania dokumentów w walucie;
 • możliwość generowania dokumentów kompensat;
 • seryjne rozliczenia dokumentów dla jednego lub wielu podmiotów z Listy dokumentów nierozliczonych;
 • seryjne rozliczanie dokumentów z Preliminarza płatności;
 • możliwość wystawiania not odsetkowych, ponagleń zapłaty oraz potwierdzeń sald;
 • elektroniczną wymianę danych z bankiem zarówno poprzez eksport przelewów do pliku jak również import zrealizowanych przelewów z pliku dostarczonego przez bank;
 • możliwość wymiany danych z bankami poprzez webserwisy;
 • wykonanie zbiorczego zestawienia wpływów i wydatków na poszczególne dni, zarówno tych już wprowadzonych (zapisów) jak i planowanych (zdarzeń) – Kalendarz.

Moduł Kasa Bank w wersji Plus posiada dodatkowo:

 • prowadzenie magazynu walut (bieżąca wycena operacji na rachunkach bankowych, kasach walutowych;
 • rozliczanie delegacji krajowych;
 • rozliczanie delegacji zagranicznych;
 • tworzenie rozbudowanej listy uprawnień i blokad dla użytkowników.

Moduł Optima kasa/bank jest:

 1. Wymagany do modułów: Detal, Faktury, Handel, Handel Plus, Księga Podatkowa, Księga Handlowa, Księga Handlowa Plus, Płace i Kadry,
  Płace i Kadry Plus.
 2. Wymaga co najmniej jednego modułu oprócz Kasa/Bank, Kasa/Bank Plus.

Program można używać w następujący sposób:

 • stacjonarnie – klasyczny zakup oprogramowania. Jest ono instalowane na firmowym serwerze, daje możliwość indywidualnego i samodzielnego administrowania systemem.
 • w chmurze – wersja dostępna w ramach miesięcznej opłaty abonamentowej. Logowanie do programu następuje z poziomu przeglądarki internetowej
  na dowolnym komputerze. Oprogramowanie zainstalowane jest w bezpiecznym Comarch Data Center w Krakowie.

Informacje dodatkowe

Pozostałe
wersja: Brak wyboru

standard, plus

instalacja: Brak wyboru

stacjonarna, w chmurze miesięcznie