Portal Biura

insert logo marki

od 49,00  netto (60,27  brutto)

Portal Biura to wygodna aplikacja webowa będąca miejscem kontaktu klienta z biurem rachunkowym.

Opis

portal_logo

Płynna komunikacja między biurem rachunkowym a klientem

Wygodna aplikacja webowa będąca miejscem kontaktu klienta z biurem rachunkowym.

W pełni zintegrowana z programami księgowymi, wykorzystywanymi w biurach rachunkowych:

 • Rewizor GT/ Nexo;
 • Rachmistrz GT/ Nexo.
portal biura
portal_biura

Aplikacja oferuje dwie usługi:

 • Dokumenty;
 • Raporty.

Obie te możliwości gwarantują szereg praktycznych funkcji, zarówno dla biur, jak i ich klientów i mogą być wykorzystywane niezależnie od siebie.

Biura mogą kupić i udostępnić swoim klientom jedną lub obie usługi.

Portal Biura to korzyści zarówno dla:

 • Biura rachunkowego;
 • Klienta biura rachunkowego.
portal biura korzyści

Korzyści dla biura rachunkowego:

Dzięki usłudze Dokumenty można:

 • automatycznie pobierać do programów księgowych dokumenty przesłane przez klienta;
 • wygodnie przeglądać je wszystkie w jednym miejscu;
 • łatwo wprowadzać otrzymane dokumenty do użytkowanego systemu;
 • automatycznie wczytywać dane z faktur (OCR) – aplikacja sama rozpoznaje dane z przesłanego dokumentu, takie jak jego numer, data, kontrahent czy kwota z tabeli VAT, a następnie przenosi je na zapis księgowy podczas jego dodawania;
 • automatycznie informować klienta o postępie prac nad danym dokumentem.

Dzięki usłudze Raporty można:

 • publikować raporty finansowo-księgowe;
 • wygodnie przeglądać raporty wysłane klientowi;
 • ustawiać automatyczne powiadomienia dla klientów (e-mail lub SMS) o nadchodzących terminach podatkowo-składkowych, konieczności dostarczenia dokumentów, rozliczenia się z biurem, wysyłki raportów lub odrzuceniu przesłanych dokumentów.

Korzyści dla klienta biura rachunkowego:

Dzięki usłudze Dokumenty klient biura może:

 • poprzez chmurę błyskawicznie przesyłać do biura rachunkowego zdjęcia dokumentów (np. zrobione za pomocą smartfona) oraz dokumenty w formacie PDF;
 • wyczerpująco opisywać przesyłane dokumenty;
 • śledzić postęp pracy nad dokumentami.

Dzięki usłudze Raporty klient biura może:

 • wygodnie przeglądać dane raportowe udostępniane przez biuro, takie jak:
  • podsumowanie ewidencji VAT oraz zapisów szczegółowych sprzedaży i zakupu, podsumowanie ksiąg rachunkowych, w tym również ich poszczególne zapisy (dla księgowości uproszonej), podsumowanie rozliczeń wraz ze szczegółami zobowiązań i należności, wynagrodzenia pracowników, podsumowanie zobowiązań wobec instytucji prawnych oraz pracowników, wraz z danymi niezbędnymi do wykonania przelewów;
 • sprawnie operować na raportach udostępnionych przez biuro – filtrować, wyszukiwać oraz sortować, a dla bardziej wnikliwej analizy – eksportować dane (do formatu CSV) lub je drukować;
 • monitorować nadchodzące terminy ustawowe i inne (np. termin dostarczenia dokumentów, termin rozliczenia z biurem);
 • otrzymywać powiadomienia o nadchodzących czynnościach poprzez SMS lub e-mail.

Parametry

Pozostałe
funkcjonalność: Brak wyboru

Dokumenty Insert GT, Dokumenty Insert Nexo, Raporty Insert GT, Raporty Insert Nexo

wielkość pakietu: Brak wyboru

100 podmiotów, 1000 stron, 2000 stron, 50 podmiotów, 500 stron, 5000 stron, 10000 stron

długość abonamentu: Brak wyboru

1 miesiąc, 12 miesięcy, 3 miesiące