przegląd kasy fiskalnej

Przegląd kasy fiskalnej

Co ile należy wykonywać przegląd kasy fiskalnej ?

Obowiązkowy przegląd kasy fiskalnej należy wykonać raz na 24 miesiące. Podatnik zleca taką usługę właściwemu podmiotowi, który prowadzi serwis kasy i posiada uprawnienia do jej serwisowania. Wyjątkiem są kasy fiskalne stosowane do przewodu osób, gdzie okres ten wydłużony jest do 25 miesięcy. Data wymaganego przeglądu liczona jest od daty fiskalizacji lub od ostatniego przeglądu.

Czy można spóźnić się z wykonaniem przeglądu okresowego kasy fiskalnej ?

Nie. W takim przypadku podatnik podlega mandatowi w wysokości 300 zł i w przypadku, gdy korzystał z ulgi na zakup kasy fiskalnej i nie minęło jeszcze 3 lata od dnia uruchomienia kasy jest zobowiązany jest do zwrotu tej ulgi.

Czy można wykonywać przeglądy kasy fiskalnej częściej niż raz na 2 lata ?

Tak. Większość serwisów proponuje klientom taką usługę i warto z niej korzystać, gdyż:

  • przegląd co roku przedłuża gwarancję na pamięć fiskalną
  • koszt przeglądu rozkłada się na połowę
  • otrzymuje się dodatkową usługę sprawdzenia kasy
  • unika się szansy na niewykonanie przeglądu w terminie
Jak długo trwa przegląd kasy fiskalnej ?

W czasie przeglądu Serwisant kasy fiskalnej ma do sprawdzenia kilka określonych przepisami punktów. Zwykle czynności sprawdzające kasę fiskalną trwają około 20 minut.

Czy w trakcie zawieszenia firmy trzeba wykonywać przeglądy kasy fiskalnej ?

Nie. W takim przypadku podatnik jest zwolniony z obowiązku wykonywania przeglądu kasy, ale w należy pamiętać, że w przypadku odwieszenia działalności przegląd należy wykonać już w dniu jej odwieszenia.