Sfera dla Gratyfikanta GT

insert logo marki

1066,39  netto (1311,66  brutto)

Na stanie (może być zamówiony)

Sfera dla Gratyfikanta GT to nowoczesne rozwiązanie pozwalające na rozbudowę funkcjonalności programu Gratyfikant GT

Sfera dla Gratyfikanta GT

To dodatek, który umożliwia rozszerzanie istniejących możliwości programu Gratyfikant GT. Rozszerzenia można zrealizować dzięki wykorzystaniu dwóch niezależnych mechanizmów:

   • Udostępnione biblioteki obiektów Gratyfikanta GT – umożliwia to pisanie rozwiązań wykorzystujących wewnętrzne obiekty Gratyfikanta GT; rozwiązania te mogą powstać w Visual Basic for Applications lub w innych językach programowania (np. Microsoft Windows Script, Java Script, Visual C++, Delphi, czy Java). Rozwiązania, które powstaną dzięki tej funkcjonalności przede wszystkim ułatwią codzienną pracę, zautomatyzują niektóre z wykonywanych czynności oraz dodadzą wiele nowych możliwości. Przykładem jest integracja z RCP.
   • Mechanizm obsługi skryptów definiujących składniki płacowe – umożliwia tworzenie dowolnie złożonych składników płacowych, umożliwiając tym samym np. uzależnienie tego składnika od zewnętrznych danych. Za pomocą tego mechanizmu wdrożeniowiec lub programista może definiować dowolne składniki płacowe w nowoczesnej technologii .NET za pomocą języków: Visual Basic.NET i C#. Zdefiniowane składniki zostaną dołączone listy składników płacowych i będą mogły być w łatwy sposób wykorzystywane w obsłudze kadrowo-płacowej firmy.

Dzięki temu Sfera dla Gratyfikanta GT staje się wygodnym środowiskiem do tworzenia wyspecjalizowanych rozwiązań.

Sfera dla Gratyfikanta GT jest skierowana do wszystkich użytkowników Gratyfikanta GT, którzy potrzebują indywidualnych rozwiązań, dodatkowych funkcjonalności lub automatyzacji często wykonywanych prac. Także jeśli niezbędne jest złożone definiowanie składników płacowych, uwzględniające niestandardowe dane lub korzystające z zewnętrznych informacji, to najlepszym rozwiązaniem jest Sfera dla Gratyfikanta GT.

Za pomocą Sfery dla Gratyfikanta GT możliwe jest:

   • umożliwienie współpracy Gratyfikanta GT z rozmaitymi rejestratorami czasu pracy;
   • indywidualne, rozbudowane definiowanie składników płacowych;
   • ścisłe dopasowanie Gratyfikanta GT do potrzeb klienta, uzależnionych od specyfiki prowadzenia firmy;
   • stworzenie zbiorczych operacji zamiast serii jednorazowych akcji, które w danej firmie wykonywane są często i zajmują dużo czasu.

UWAGA! Aby móc korzystać ze Sfery, niezbędne jest aktywowanie bieżącej wersji programu z linii InsERT GT, do którego została zakupiona Sfera.

Poniżej kilka przykładów wykorzystania Sfery dla Gratyfikanta GT.

Lista przykładów wraz z kodami źródłowymi dostępna jest w module InfoSfera, dostępnym w Gratyfikancie GT. Prosimy pamiętać, że nie są to wszystkie możliwości Sfery dla Gratyfikanta GT, zależą one głównie od stopnia zaawansowania programisty oraz od potrzeb danej firmy.

    • Przykłady obiektowe

Zbiorcze dodawanie naliczeń i potrąceń
Za pomocą arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel można zbiorczo dodawać składniki naliczeń lub potrąceń dla wybranych pracowników, którzy maja aktualną umowę o pracę.
UWAGA! Aplikacja została napisana w języku Visual Basic for Applications jako arkusz programu Microsoft Office Excel w wersji 2000 lub wyższej, zatem do jej uruchomienia niezbędne jest posiadanie tego programu.

Zbiorcze wprowadzanie urlopów
Za pomocą arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel możliwe jest wygodne wprowadzanie absencji typu urlop dla pracowników, którzy posiadają aktualna umowę o pracę. Możliwe jest zmodyfikowanie przykładu tak, by wprowadzić absencję innego typu.
UWAGA! Aplikacja została napisana w języku Visual Basic for Applications jako arkusz programu Microsoft Office Excel w wersji 2000 lub wyższej, zatem do jej uruchomienia niezbędne jest posiadanie tego programu.

Statystyka zatrudnienia
Skrypt umożliwia wyświetlenie statystyki zatrudnienia na dany dzień według wieku pracowników i z podziałem na grupy pracownicze. Przykład służy wyłącznie do pokazania statystyki, nie jest możliwa żadna ingerencja w wyświetlone dane.

Lista zmian w ECP
Skrypt, za pomocą którego wyświetlana jest lista zmian, jakie zostały wprowadzone w podanym przedziale czasowym do ewidencji czasu pracy. Lista zawiera datę oraz rodzaj wprowadzonych zmian.

Prowizje od sprzedaży
Za pomocą tego przykładu możliwe jest dodawanie do Gratyfikanta GT Sfery prowizji zależnych od obrotu wygenerowanego przez danego pracownika. Wartość obrotu jest liczona z dokumentów sprzedaży w Subiekcie GT.

    • Definiowalne składniki płacowe

Pytanie o wartość składnika
Sfera dla Gratyfikanta GT daje możliwość zdefiniowania dowolnego składnika płacowego. Wartość składnika płacowego może być pobierana od użytkownika w momencie wyliczania wypłaty. Skrypt wyświetla okno, które umożliwia wpisanie kwoty składnika. Wartość podana przez użytkownika wstawiana jest w miejsce składnika w danej wypłacie.

Procent od obrotu z Subiekta GT
Możliwe jest uzależnienie składnika płacowego od danych z zewnętrznych aplikacji. Przykład pokazuje jak powiązać wartość składnika płacowego z wartością obrotu wygenerowanego przez danego pracownika. Powiązanie odbywa się poprzez wartość kwoty netto wystawionych przez pracownika dokumentów sprzedaży z miesiąca, za który liczona jest wypłata. W przykładzie ustalono, że 5% obliczonej kwoty obrotu wpisywana jest jako składnik płacowy w danym miesiącu.

Informacje dodatkowe

Pozostałe
waga 0,32 kg