Sposoby oznaczania wag legalizowanych

Sposoby oznaczania wag legalizowanych

Każda waga, która jest używana do rozliczeń handlowych musi być zalegalizowana.

Znamiona legalizacji to:

1. Tabliczka znamionowa z pełnym opisem urządzenia.
2. Znak CE a obok niego rok legalizacji i numer jednostki notyfikowanej.
3. Znak metrologiczny M (zielony znak M do 2016 r i M od 2016r).
4. Plomby uniemożliwiające dostęp do zworki kalibracyjnej i dostęp do podzespołów elektronicznych wagi.

Przykład oznaczenia wagi legalizowanej

Nowego typu oznaczenia stosowanego po 11.07.2016 (znak M jednolity na tabliczce):

Sposób oznaczania wag legalizowanych do 2016r.

Starego typu oznaczenia stosowane do 11.07.2016 (znak M jako naklejka):

Sposób oznaczania wag legalizowanych do 2016r.
Sposób oznaczania wag legalizowanych do 2016r.(szalka)

Na każdej wadze z legalizacją powinny się znaleźć takie lub zbliżone formą oznaczenia. Mogą być również umieszczone na częściach głównych wagi, nie koniecznie na mierniku pomiarowym.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla wag nieautomatycznych. (Rozdział 5 Sposób oznakowania wag nieautomatycznych § 12. oraz § 13.)

Okres ważności pierwszej legalizacji WE

Okres ważności pierwszej legalizacji WE (oceny zgodności) wag nieautomatycznych liczy się w latach wg rocznika dokonania oceny zgodności (dwie ostatnie cyfry roku obok znaku CE na tabliczce firmowej wagi). Obecnie okres ten kończy się po 3 latach licząc od 1 grudnia roku pierwszej legalizacji WE (oceny zgodności).

Sposób oznaczania legalizacji pierwotnej

Podstawa prawna: Art. 8k ust. 2 pkt 2 i ust.3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz.U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, Nr 180, poz. 1494, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 176, poz.1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97) oraz załącznik nr 6 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 5, poz. 29).

Okres ważności legalizacji ponownych

Okres ważności legalizacji ponownych, po dokonaniu oceny zgodności, określany jest w miesiącach i wynosi 25 miesięcy licząc od pierwszego dnia miesiąca, w którym legalizacja została dokonana. Cecha legalizacji ponownej naklejona na tabliczce firmowej wagi składa się z: cechy identyfikującej urząd miar, który przeprowadził legalizację oraz cech rocznej – dwie cyfry arabskie i miesięcznej – cyfra rzymska. np.

Sposób oznaczania legalizacji ponownej

Podstawa prawna: § 27 i 28 oraz załącznik nr 6 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 5, poz. 29).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *