Od kiedy i kto powinien zainstalować kasę fiskalną online ?

Od kiedy i dla kogo kasy fiskalne Online ?

Kasy fiskalne online są dopuszczone do użytku w Polsce od 1.05.2019. Część z podatników już stosuje kasy fiskalne online. Poza wymienionymi kilkoma grupami podatników instalowanie takich kas jest dobrowolne. Ustawa o VAT przedstawia harmonogram w jakich terminach i jakie grupy podatników zostaną objęte obowiązkiem wymiany urządzeń. W pierwszej kolejności harmonogram przewiduje wprowadzenie urządzeń fiskalnych dla branż świadczących usługi:

od 01.01.2020:

  • sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych;
  • świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów.

od 01.07.2020:

  • świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania;
  • sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

od 01.01.2021:

  • fryzjerskie;
  • kosmetyczne i kosmetologiczne;
  • budowlane;
  • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów;
  • prawniczych;
  • związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Co to takiego kasy fiskalne Online ?

To zupełnie nowy rodzaj kas/drukarek fiskalnych, których głównym celem będzie bezpośrednia transmisja za pomocą medium komunikacyjnego z Centralnym Rejestrem Kas. Urządzenia te przekazywać będą między innymi zarejestrowaną sprzedaż, raporty dobowe, różnego rodzaju zdarzenia i informacje o wykonanym przeglądzie technicznym.

Ulga na zakup kas fiskalnych Online

Obecnie ulga na zakup pierwszej lub pierwszych kas fiskalnych stosowanych w firmie przysługuje tylko nowym podatnikom bez względu na rodzaj prowadzonej działalności i podatnikom wymienionym w ustawie o VAT jako zobowiązanych do wymiany kas na wersje online. Zwrot jest ograniczony do 90% ceny netto i maksymalnie 700 zł. Ulga będzie więc przysługiwać ponownie podmiotom, które korzystały już z ulgi na zakup tradycyjnych kas z kopią elektroniczną lub papierową, a wraz z wprowadzeniem nowych przepisów są zmuszone do wymiany kas na wersje online.

Czym te kasy różnią się od obecnych kas z kopią papierową lub elektroniczną ?

Główną różnicą jest bezpośrednia komunikacja z Repozytorium za pomocą sieci Ethernet lub bezprzewodowo GSM (zasięg telefonii komórkowej) zapewne również dzięki technologii WiFi lub Bluetooth.

Nowe typy urządzeń nie posiadają zarówno kopii papierowej jak i elektronicznej zapisywanej obecnie na karcie SD. Obecnie użytkownik miał dostęp do kopii paragonów. W nowym typie urządzeń kopie te są zastąpione pamięcią chronioną znajdującą się w urządzeniu, do której użytkownik ma dostęp tylko z zewnątrz, komunikując się przez dostępne interfejsy takie jak np. LAN, USB lub RS232.

Zniknął obowiązek drukowania raportów dobowych, pozostaje jednak konieczność wykonania takiego raportu, bez konieczności wydruku.

Nowe urządzenia mają możliwość przesyłania paragonów w formie elektronicznej (e-paragon) na prośbę klienta, obowiązek wydruku jednak pozostaje.

Wspólny protokół komunikacyjny dla wszystkich terminali i kas fiskalnych Online (nie dotyczy drukarek fiskalnych). Wszystkie dostępne terminale na rynku będą mogły współpracować z dowolnym modelem kasy fiskalnej. Dzięki tej komunikacji usprawni się proces sprzedaży.

Nie ma obowiązku zgłaszania instalacji kas Online do Urzędu Skarbowego jak to jest obecnie w przypadku tradycyjnych kas fiskalnych. Nowe urządzenia podczas fiskalizacji łączą się z Repozytorium kas i w ten sposób się rejestrują, uzyskując również podczas fiskalizacji numer ewidencyjny.

Nowe przepisy dopuszczają możliwość aktualizacji urządzeń zainstalowanych na rynku. Aktualizacje odbywać się będą automatycznie, nowe wersje oprogramowania pobierane będą z serwerów producentów. Tak więc oprogramowanie będzie mogło być modyfikowane, a nie tak jak dotychczas pozostawało bez zmian do końca cyklu życia kasy. Zaletą takiego rozwiązania może być np. dodawanie nowych funkcjonalności, czy dostosowania do kolejnych zmian przepisów.

Do kiedy mogę użytkować dotychczasową kasę ?

Jeśli nie są Państwo zobligowani harmonogramem wymiany kas w latach 2020 r. – 2021 r. przedstawionym powyżej, urządzenia dotychczasowe z kopią papierową tzw. dwu-rolkowe jak i z kopią elektroniczną, można użytkować do momentu zapełnienia pamięci fiskalnej, która najczęściej pozwala pracować 1830 dni roboczych, minimum 5,5 roku.

Według Ustawy dostępne urządzenia z kopią papierową można było zakupić i ufiskalnić do końca czerwca 2019 r., użytkować natomiast do zapełnienia pamięci fiskalnej około 5 lat (nie będzie możliwości wymiany pamięci fiskalnej).

Natomiast urządzenia obecnie dostępne z kopią elektroniczną można zakupić i ufiskalnić do końca 2022 r. , użytkować do zapełnienia pamięci fiskalnej około 5 lat (nie będzie możliwości wymiany pamięci fiskalnej).

Podsumowanie

Jeśli nie są Państwo w wyznaczonej harmonogramem branży do wymiany kas fiskalnych, to na dzień dzisiejszy nie ma obowiązku wymieniać kas/drukarek przez kolejnych kilka lat.

Natomiast w sytuacji kiedy to obecnie stoją Państwo przed obowiązkiem zakupu należy zakupić urządzenia dziś oferowane na rynku, czyli zgodne z obowiązującymi przepisami kasy dwu-rolkowe, kasy z kopią elektroniczną i otrzymać ulgę w wysokości 700 zł od szt. W przypadku pojawienia się jednak obowiązku wymiany w następnych latach zakupić kolejne, wykorzystując kolejną ulgę w  wysokości 700 zł netto za kasy/drukarki online’owe.

Uwaga: Ulga na zakup pierwszej kasy fiskalnej z kopią papierową lub elektroniczną będzie przysługiwać tylko do końca kwietnia 2019. Po 1 maja 2019 ulga na zakup pierwszej kasy będzie przysługiwać tylko na kasy/drukarki online i tylko dla nowych podatników lub podatników zobowiązanych ustawowo do wymiany dotychczasowych kas na nowy typ urządzeń online.

Jeśli jednak są Państwo w grupie branż wyznaczonych do wymiany kas w latach 2020-2021 można rozważyć zakup tzw. kas fiskalnych Online Ready.

Te modele urządzeń sugerujemy jedynie firmom, które będą miały również kasy rezerwowe na czas modernizacji.

Zmiana nowych przepisów wbrew pozorom może być okazją do wymiany urządzeń wysłużonych, które Państwo posiadają, na urządzenia nowe, uzyskując refundację w wysokości 700 zł netto/szt (max 90% wydatkowanej ceny netto).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *