Czy warto posiadać rezerwową kasę fiskalną?

Kiedy kupić kasę rezerwową?

Kasa fiskalna rezerwowa jest potrzebna wtedy kiedy podstawowa kasa ulegnie usterce. Kasa rezerwowa zapewnia prowadzonej działalności ciągłość sprzedaży. Kiedy zatem warto kupić rezerwową kasę fiskalną? Najlepiej zakupić ją już z pierwszą kasą fiskalną. Wtedy bowiem przedsiębiorca, dopełniając odpowiednich terminów i obowiązków, może skorzystać z ulgi wynoszącej do 90% wartości danego modelu (jednak nie więcej niż 700 zł). Co ważne kasa rezerwowa nie musi być dokładnie taka sama, może to być inny model.

Czy liczba obsługiwanych klientów ma znaczenie?

Jeżeli firma sporadycznie sprzedaje usługi osobom fizycznym przerwy w pracy spowodowane awarią kasy fiskalnej są mało odczuwalne. Jeżeli jednak firma codziennie obsługuje wielu klientów przerwa spowodowana brakiem działającej kasy fiskalnej może okazać się bardzo odczuwalna pod względem finansowym jak i wizerunkowym.

Jak zainstalować rezerwową kasę fiskalną?

Rezerwowa kasa fiskalna musi zostać zainstalowana dokładnie tak samo jak kasa podstawowa.  Oznacza to, że przed jej pierwszym użyciem serwisant wprowadza urządzenie w tryb fiskalny z równoczesnym wpisaniem numeru identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika do pamięci fiskalnej. Wykonanie tej procedury należy potwierdzić poprzez wystawienie raportu fiskalnego dobowego. Dokument ten trzeba dołączyć do książki serwisowej urządzenia. Następnie w ciągu 7 dni, podatnik zobligowany jest do złożenia u naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego zawiadomienia o fiskalizacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *