Przesunięta integracja kasy fiskalnej online z terminalem płatniczym

polski ład

Dopiero od 1 STYCZNIA 2025 roku kasy fiskalne online będą musiały być zintegrowane z terminalem płatniczym. W przeciwnym razie może grozić kara wysokości 5 tys. zł. Przypominamy, że wcześniej wymóg ten miał być wprowadzony 1 lipca 2022!

Wymóg ten nie będzie dotyczył drukarek fiskalnych. Połącznie drukarki fiskalnej i terminalu płatniczego w ogóle nie będzie możliwy. Wynika to z “Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące”. Zgodnie z nim drukarki fiskalne nie muszą mieć interfejsu komunikacyjnego z terminalem płatniczym.

Z czego to wynika?

Wymóg integracji kas online z terminalem wynika z wprowadzonego Polskiego Ładu czyli nowelizacji z 29 października 2021 r. ustaw podatkowych (Dz.U. poz. 2105).

Wymaga on od przedsiębiorców przyjmowania od 1 stycznia 2022 płatności bezgotówkowej jeżeli klient zachce zapłacić w ten sposób.

Mówi o tym Art. 22 pkt 2 Polskiego Ładu, który dodaje artykuł do ustawy Prawo przedsiębiorców i brzmi: „Art. 19a. 1. Przedsiębiorca zapewnia możliwość dokonywania zapłaty w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, w szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego, przy użyciu instrumentu płatniczego w rozumieniu Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 794 i 1639 oraz z 2021 r. poz. 355 i 1598)”.

Czym jest wyżej wymieniony instrument płatniczy?

Jest on pojęciem szerszym niż terminal płatniczy. To urządzenie lub zbiór procedur uzgodniony wcześniej przed użytkownika i dostawcę wykorzystywany przez użytkownika do złożenie zlecenia płatniczego.

Przedsiębiorca może więc zaoferować klientom płatności bezgotówkowe za pomocą: karty płatniczej, przelewu elektronicznego, czeku lub płatności mobilnej.

Integracja kasy ONLINE z terminalem płatniczym będzie mogła nastąpić za pomocą połączenia kablowego lub radiowego ( np. WiFi, Bluetooth) komunikacja będzie musiała odbywać się po protokole ECR-EFT. Obowiązek ten dotyczyć będzie tylko przedsiębiorców korzystających z kas fiskalnych ONLINE.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *