Raport dobowy i miesięczny kasa fiskalna

raport z kasyRaport kasy miesięczny oraz dobowy

Co o nich wiemy? Kiedy należy je wykonywać?

Za każdy zakupiony przez klienta produkt należy wystawić paragon, który dla klienta jest potem podstawą do ewentualnej reklamacji a dla przedsiębiorcy jest podstawą do rozliczenia się w urzędzie skarbowym. Za pomocą kasy fiskalnej należy też drukować raporty fiskalne sprzedaży. Nazywane raportami dobowymi lub miesięcznymi.

Czym jest raport fiskalny kasy?

Jest to dokument fiskalny zawierający dane sumaryczne o obrotach i kwotach podatku za daną dobę lub za wybrany okres w ujęciu według poszczególnych stawek podatku oraz sprzedaży zwolnionej od podatku. Jednym słowem zawiera on informacje na podstawie których dochodzi do rozliczenia podatkowego.

Wyróżniamy raporty kasy dobowe-dzienne oraz raporty miesięczne

Raport kasy dobowy-dzienny to dokument który musi być wykonany na koniec każdego dnia po zamknięciu całej sprzedaży. Można zrobić to również następnego dnia ale przed rozpoczęciem kolejnej sprzedaży. Każda sprzedaż powinna zostać udokumentowana i zawarta w raporcie dobowym. Raport fiskalny należy sporządzać raz dziennie niemniej można robić to częściej nawet kilka razy w ciągu doby, gdyż w przepisach prawa nie istnieje narzucony limit ich wykonywania. W każdym z wypadków kwoty (nawet z kilku raportów) dadzą ostatecznie kwotę przedstawiającą sumę z całego dnia.

Raport kasy miesięczny jest podsumowaniem całego miesiąca czyli zawiera podsumowanie wszystkich raportów dobowych zapisanych w pamięci kasy fiskalnej. Raport miesięczny musi być wykonywany na koniec każdego miesiąca za poprzedni miesiąc oraz nie później niż do 25 dnia każdego kolejnego miesiąca. Raport kay musi być wykonany przed rozpoczęciem sprzedaży pierwszego pracującego dnia kolejnego miesiąca.

Zapomniałem wydrukować raport  miesięczny kasy 

Raport kasy miesięczny możesz wydrukować w każdym momencie po zamknięciu miesiąca w kasie czyli wydrukowaniu ostatniego raportu dobowego. Jest to podsumowanie miesiąca i nie ma tu znaczenia dokonanie lub nie sprzedaży w następnym okresie.

Jak zrobić raport dobowy kasy z poprzedniego dnia?

Jeżeli w następnym dniu, po tym w którym nie wykonano raportu dobowego kasy, nie było jeszcze sprzedaży należy wykonać tak jak zawsze raport dobowy. Jeżeli sprzedaż była po zakończeniu dnia wykonujemy kolejny raport dobowy kasy – będziemy mieli dwa raporty dobowe z tą samą datą, ale z innym numerem. Wystarczy wtedy powiadomić o tym księgowość. Jeżeli w ciągu dnia nie zostanie dokonana żadna sprzedaż wówczas nie trzeba drukować raportu dobowego kasy. Brak raportu traktowany będzie jak sprzedaż zerowa.

Raport fiskalny kasy to raport zerujący

Raporty fiskalne kasy często nazywane są także zerującymi ponieważ po wykonaniu raportu sprzedaż rozpoczyna się od zera. Drukowanie raportów zarówno dobowych jak i miesięcznych jest dla przedsiębiorców pewnego rodzaju utrudnieniem oraz kolejnym obowiązkiem. Istnieją jednak pewne korzyści z prowadzenia tego rodzaju ewidencji. Dzięki temu przedsiębiorca ma stałą weryfikację osiąganych przychodów, a także ma możliwość kontrolowania poprawności przeprowadzanych transakcji.

Ważne!

Raportu dobowego kasy fiskalnej nie można wydrukować powtórnie. Z tego powodu użytkownik powinien przykładać szczególną wagę do codziennego sprawdzania poprawności danych pochodzących ze sprzedaży. Ze względu na to, że raport dobowy to raport zerujący kasy fiskalnej, należy również chronić go przed uszkodzeniem bądź zagubieniem. Nie wykonanie raportu dobowego kasy fiskalnej w danym dniu nie pociąga za sobą konsekwencji, ale należy pamiętać, że raport dobowy kasy jest częścią składową raportów miesięcznych, które są dokumentami fiskalnymi wymaganymi przez urząd skarbowy. W przepisach ustawy o VAT oraz w rozporządzeniu w sprawie kas nie przewidziano kar za brak raportu dobowego. Raport dobowy nie może być podstawą rozliczeń z kasjerami. Do tego służą raporty kasjerów i raporty zmianowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *