Rejestracja kasy fiskalnej

Czy zakupioną kasę fiskalną trzeba rejestrować?

Do końca roku na pewno.

Nowo zakupiona kasa fiskalna musi zostać zarejestrowana w Urzędzie Skarbowym alby można było rozpocząć prowadzenie w niej sprzedaży. Na szczęście w przypadku kasy online która łączy się przez Internet z CRK nie trzeba samemu rejestrować kasy. CRK to centralny rejestr kas, który gromadzi takie dane jak: raporty dobowe, paragony fiskalne, dokumenty niefiskalne, zdarzenia oraz informacje o dokonanych już przeglądach.

Co z kasą posiadającą elektroniczną kopię paragonów? Czyli trochę starszą wersją kasy fiskalnej.

Po skończonej fiskalizacji czyli rozpoczęciu pracy modułu fiskalnego kasy z pamięcią fiskalną kasy nasz serwisant przekaże Ci dobowy raport fiskalny z twojej kasy, który potwierdzi przeprowadzoną fiskalizację, wpisze twój numer NIP do pamięci urządzenia. Ma on również obowiązek w ciągu 7 dni przesłać do urzędu skarbowego zgłoszenie, które zawiera m.in. informacje o firmie oraz o samej kasie fiskalnej.

Co musi zrobić posiadacz kasy?

Przesłać to samo zgłoszenie, które przesyła serwisant do urzędu. Ma na to 7 dni.

Dokument należy zanieść osobiście do Urzędu Skarbowego, Urzędu Skarbowego dla największych podmiotów, przesłać elektronicznie przez stronę rządową lub wysłać w formie listownej. W ciągu 30 dni zostanie przesłane zawiadomienie o nadanym numerze ewidencyjnym.

Dołączyć raport z fiskalizacji do książki kasy. Książka ta zawiera dane o kasie; obowiązkowe przeglądy techniczne kasy oraz pozostałe dane dotyczące kasy. Książkę musisz przechowywać tak długo jak użytkujesz kasę.

Co dalej? Jak zarejestrować kasę fiskalną?

Otrzymany numer należy nanieść na obudowę kasy fiskalnej. Numer ten jest niezmienny, niezależnie pod jakim adresem znajduje się kasa oraz czy została w niej wymieniona pamięć.

Znajdź urząd skarbowy właściwy do przyjęcia zgłoszenia:

prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą – zgłoś kasę fiskalną do urzędu skarbowego właściwego dla twojego miejsca zamieszkania;

prowadzisz firmę jako osoba prawna (np. spółka z o.o.) lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej (np. stowarzyszenie) – zgłoś kasę fiskalną do urzędu skarbowego właściwego dla siedziby podmiotu;

nie masz w Polsce siedziby, ale na stałe prowadzisz tutaj działalność gospodarczą – zgłoś kasę fiskalną do urzędu skarbowego właściwego dla stałego miejsca prowadzenia działalności;

nie masz siedziby, ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce – zgłoś kasę fiskalną do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

Urzędy skarbowe dla największych podmiotów

Jeśli ze względu na formą prowadzonej działalności oraz osiągane przychody rozliczasz się w urzędzie skarbowym dla największych podmiotów pamiętaj, aby zgłoszenie złożyć w:

jednym z wyspecjalizowanych urzędów skarbowych o zasięgu wojewódzkim – jeśli osiągasz przychód netto w wysokości minimum 3 mln euro;

I Mazowieckim Urzędzie Skarbowym w Warszawie – jeśli osiągasz przychód netto powyżej 50 mln euro.

jeśli zmienisz miejsce używania kasy fiskalnej – złóż do swojego urzędu skarbowego zgłoszenie aktualizacyjne;

jeśli zmieni się twój urząd skarbowy (np. gdy zmienisz siedzibę swojej firmy) – złóż do nowego urzędu skarbowego wniosek o zarejestrowanie kasy pod dotychczasowym numerem ewidencyjnym kasy;

jeśli wymienisz pamięć fiskalną kasy po jej zapełnieniu lub uszkodzeniu – ponownie dokonaj fiskalizacji i złóż do swojego urzędu skarbowego zgłoszenie aktualizacyjne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *